top of page

Het verlengen van de levensduur van uw lift met goed onderhoud

Misschien sta je er niet dagelijks bij stil, maar liften zijn van essentieel belang in ons dagelijks leven. Of je nu in een flatgebouw woont, naar een kantoor gaat of boodschappen doet in een winkelcentrum, liften maken ons leven gemakkelijker en efficiënter. Maar om ervoor te zorgen dat liften altijd veilig en betrouwbaar zijn, is goed onderhoud cruciaal. Dus laten we in deze blog duiken en ontdekken hoe goed onderhoud de levensduur van liften kan verlengen!Twee monteurs zijn aan het inmeten in de liftschacht

 

Hoe werken liften?

Om het belang van liftonderhoud te begrijpen, moeten we eerst begrijpen hoe liften werken. Wanneer je op een liftknop drukt en de lift begint te bewegen, lijkt dit op het eerste gezicht simpel. Echter, er zit een geavanceerd samenspel van mechanica en elektronica achter dit proces. Laten we de essentie van liftwerking vereenvoudigd uitleggen.

Een lift werkt op basis van een aantal basisprincipes. We hebben ten eerste de cabine, waarin passagiers zich bevinden. Deze cabine beweegt verticaal langs rails, die aan de ene kant aan een contragewicht zijn bevestigd. Dit contragewicht helpt om energie te besparen, omdat het helpt bij het omhoog en omlaag bewegen van de cabine. Een aandrijvingssysteem, vaak bestaande uit elektromotoren en een systeem van tandwielen en katrollen, zorgt ervoor dat de lift daadwerkelijk in beweging komt.


Hoe werkt mijn lift? 

Belangrijke Onderdelen en Technologieën

Nu gaan we dieper in op enkele belangrijke onderdelen en technologieën die een cruciale rol spelen in de werking van liften. Eén van de meest cruciale onderdelen zijn de liftkabels. Deze kabels, meestal gemaakt van sterk staal of vergelijkbare materialen, dragen het gewicht van de cabine en de passagiers. Ze zijn bevestigd aan de ene kant van de cabine en lopen over katrollen aan de andere kant. Het aandrijvingssysteem, dat meestal elektromotoren omvat, zorgt ervoor dat deze kabels in beweging worden gezet, waardoor de lift omhoog en omlaag kan bewegen.


Waar bestaat mijn lift nog meer uit?


Naast deze mechanische onderdelen spelen elektronische besturingen een cruciale rol in moderne liften. Sensoren registreren de positie van de liftcabine en zorgen ervoor dat deze nauwkeurig stopt op de gewenste verdieping. Elektronische besturingseenheden regelen de snelheid en de deurmechanismen, terwijl communicatiesystemen zorgen voor snelle en veilige communicatie tussen de lift en de besturingsruimte. Deze geavanceerde technologieën maken liften efficiënt, veilig en betrouwbaar. Het begrijpen van deze basisprincipes en technologieën is van essentieel belang voor het onderhoud en het verlengen van de levensduur van liften.

 

De Levensduur van Liften

Laten we beginnen met het begrijpen van hoelang een lift gewoonlijk meegaat. De meeste liften hebben een levensduur van 20 tot 30 jaar. Maar dit varieert afhankelijk van het soort lift, hoe vaak hij wordt gebruikt, hoe goed hij wordt onderhouden en het merk. Liften in kantoorgebouwen worden vaak intensiever gebruikt en gaan daardoor misschien minder lang mee dan liften in appartementencomplexen.


Wat is de levensduur van een lift?


Factoren die de levensduur beïnvloeden

Er zijn verschillende dingen die van invloed zijn op hoelang een lift meegaat. Ten eerste, hoe goed de lift wordt onderhouden, is superbelangrijk. Een goed onderhouden lift gaat over het algemeen veel langer mee dan een lift die niet goed wordt verzorgd. Ook, hoe vaak een lift wordt gebruikt, heeft invloed. Liften die constant worden gebruikt, slijten sneller.

De omgeving waarin een lift zich bevindt, is ook belangrijk. Liften in vochtige of vuile omgevingen kunnen sneller slijten. Oude liften met verouderde technologie kunnen lastiger te onderhouden zijn en gaan daardoor minder lang mee.


Zo blijft jouw lift altijd betrouwbaar 


Wanneer is het tijd om een lift te vervangen?

Het juiste moment om een lift te vervangen, kan variëren. Vaak is het een goed idee om een lift te vervangen als de kosten voor herstellingen en onderhoud bijna evenveel kosten als een nieuwe lift. Als je wilt overschakelen naar een zuinigere lift, kan dat ook een reden zijn om te vervangen. En als een lift niet meer voldoet aan de veiligheidsnormen, is het nodig om hem om veiligheidsredenen te vervangen. Wanneer precies de beste tijd is om te vervangen, bespreek je best met een liftexpert.


Wanneer moderniseer ik mijn lift? 

 

Het belang van goed onderhoud

Laten we eens kijken waarom liftonderhoud zo belangrijk is voor de levensduur en prestaties van liften. Liftonderhoud omvat een reeks belangrijke taken om ervoor te zorgen dat een lift goed blijft werken. Dit omvat regelmatige inspecties, smeren van bewegende delen, vervangen van versleten onderdelen en zorgen dat alle elektronische systemen goed werken.

Het doel van liftonderhoud is tweeledig: veiligheid en efficiëntie. Allereerst zorgt het ervoor dat de lift veilig is voor de mensen die hem gebruiken door ervoor te zorgen dat alle onderdelen van de lift goed werken en aan de hoogste veiligheidsnormen voldoen. Ten tweede zorgt het ervoor dat de lift efficiënt en betrouwbaar blijft werken, wat zowel de gebruikers als de eigenaren ten goede komt.


Preventief versus Reactief Liftonderhoud

Er zijn twee soorten liftonderhoud: preventief en reactief. Laten we het verschil begrijpen:


Preventief Onderhoud: Dit is vergelijkbaar met regelmatige gezondheidscontroles bij de dokter om problemen te voorkomen. Met preventief onderhoud worden liften regelmatig gecontroleerd en bijgewerkt, zelfs als er op dat moment geen grote problemen zijn. Dit zorgt ervoor dat eventuele problemen worden opgespoord en opgelost voordat ze ernstig worden. Preventief onderhoud omvat het smeren van bewegende delen, inspectie van liftkabels, testen van elektronische systemen en veiligheidstests. Versleten onderdelen worden vervangen. Deze aanpak minimaliseert storingen, houdt liften veilig en betrouwbaar en bespaart op de lange termijn kosten.


Reactief Onderhoud: Hierbij wordt er alleen ingegrepen wanneer zich problemen voordoen. Hoewel dit op het eerste gezicht kostenefficiënt lijkt, brengt het risico's met zich mee. Reactief onderhoud kan veiligheidsproblemen veroorzaken omdat er pas wordt gereageerd na een storing. Het kan ook ongeplande stilstand van de lift veroorzaken, wat zowel ongemak als extra kosten met zich meebrengt.


Preventief Lift Onderhoud versus Reactief Onderhoud 


De Voordelen van Goed Liftonderhoud

Het belang van goed liftonderhoud kan niet worden overschat. Ten eerste waarborgt het de veiligheid van liftgebruikers. Preventief onderhoud detecteert en verhelpt mogelijke problemen voordat ze ernstig worden, wat ongelukken voorkomt. Bovendien zorgt het voor de betrouwbaarheid van de lift, wat een optimale werking garandeert. Hierdoor blijven gebruikers tevreden en leidt het tot kostenefficiëntie op de lange termijn.


De Voordelen van Regelmatig Lift Onderhoud  

 

Liftonderhoud in de praktijk

Hoe vaak moet mijn lift onderhouden worden

Een belangrijke vraag die vaak rijst, is hoe vaak liften moeten worden onderhouden. Het antwoord hierop varieert afhankelijk van verschillende factoren, zoals het type lift, de frequentie van gebruik, de omgevingsomstandigheden en de wettelijke voorschriften. Over het algemeen is periodiek onderhoud cruciaal en moet dit regelmatig gebeuren, meestal op basis van vaste schema's.


Hoe vaak moet mijn lift onderhouden worden? 


Taken en Verantwoordelijkheden van een Liftmonteur

Liftmonteurs spelen een essentiële rol bij het waarborgen van een optimale liftwerking. Ze hebben verschillende verantwoordelijkheden, waaronder:

 1. Inspecties: Liftmonteurs voeren regelmatige inspecties uit om te controleren op slijtage, beschadigingen en andere problemen. Ze moeten ervoor zorgen dat de lift voldoet aan de geldende normen en voorschriften.

 2. Smering: Het smeren van bewegende onderdelen is een cruciale taak om wrijving te verminderen en de levensduur van de lift te verlengen.

 3. Reparaties: Als er problemen worden geconstateerd, zijn liftmonteurs verantwoordelijk voor het uitvoeren van reparaties. Dit kan het vervangen van versleten onderdelen of het herstellen van elektronische systemen omvatten.

 4. Veiligheidstests: Liftmonteurs voeren veiligheidstests uit om ervoor te zorgen dat de lift goed reageert op noodsituaties en voldoet aan de hoogste veiligheidsnormen.

 5. Documentatie: Het bijhouden van nauwkeurige documentatie van alle onderhoudsactiviteiten is van groot belang voor zowel wettelijke vereisten als toekomstige referentie.


Een Dag in het Leven van een Servicemonteur:  


Soorten Onderhoudswerkzaamheden

Liftonderhoud omvat verschillende soorten werkzaamheden:

 • Preventief Onderhoud: Dit omvat regelmatige inspecties, smering en vervanging van versleten onderdelen, zelfs als er op dat moment geen grote problemen zijn. Het doel is om problemen te identificeren en aan te pakken voordat ze ernstig worden.

 • Reparatief Onderhoud: Dit is reactief en treedt op wanneer er een storing optreedt. Liftmonteurs moeten problemen snel en effectief oplossen om ongeplande uitvaltijd te minimaliseren.

 • Modernisering en Upgrades: Soms is het nodig om verouderde liften te moderniseren of upgraden om te voldoen aan nieuwe veiligheidsnormen en technologische ontwikkelingen.

 • Noodinterventies: In geval van noodsituaties, zoals vastzitten in de lift, moeten liftmonteurs snel reageren om de veiligheid van de passagiers te waarborgen.

 

Tekenen dat uw lift onderhoud nodig heeft

Waar moet ik op letten?

 • Rare geluiden: Als uw lift rare geluiden maakt, zoals piepen of bonken, kan dit duiden op slijtage. Het kan variëren van versleten kabels tot kapotte motoren.

 • Problemen met de deur: Als de deuren niet soepel openen of sluiten, kan dit wijzen op problemen met de deurmechanismen.

 • Vertragingen: Als de lift traag reageert op oproepen of tussen verdiepingen vertragingen vertoont, kan dit problemen met de motor of besturingen aanduiden.

 • Schommelingen in snelheid: Als de lift onregelmatig versnelt of vertraagt, kan dit wijzen op problemen met de motor of besturingssystemen.


Tekenen dat uw lift mogelijk onderhoud nodig heeft 

 

Hoe u kunt bijdragen aan het liftonderhoud

In dit gedeelte bekijken we hoe verschillende partijen, zoals gebouweigenaren en beheerders, en ook liftgebruikers kunnen bijdragen bij het verlengen van de levensduur van de lift met goed onderhoud. Iedereen heeft een rol te spelen.


Hoe kan u de levensduur van de lift verlengen met goed onderhoud

Gebouweigenaren en beheerders hebben aanzienlijke verantwoordelijkheden als het gaat om het waarborgen van de goede werking van liften. Hier zijn enkele stappen die ze kunnen nemen:

 • Regelmatig onderhoud plannen: Het is van cruciaal belang om periodiek onderhoud te plannen en ervoor te zorgen dat uw liften worden geïnspecteerd en onderhouden zoals voorgeschreven.

 • Budget voor liftonderhoud: Zorg voor een adequaat budget voor liftonderhoud om onverwachte kosten te vermijden.

 • Voldoen aan regelgeving: Zorg ervoor dat uw liften voldoen aan de wettelijke voorschriften en normen.

 • Rapportage en communicatie: Houd gedetailleerde rapporten bij en communiceer regelmatig met onderhoudsproviders.


Rol van liftgebruikers in het melden van problemen

Ook liftgebruikers kunnen helpen bij het behoud van goed functionerende liften door waakzaam te zijn en problemen tijdig te melden:

 • Alert blijven: Als liftgebruiker kunt u ongewone geluiden, trillingen of vertragingen opmerken voordat ze ernstig worden.

 • Melden van problemen: Aarzel niet om problemen direct te melden aan de beheerder of eigenaar.

 • Veiligheid voorop: Neem geen risico's als u iets ongewoons opmerkt.

 • Bewustzijn creëren: Verhoog het bewustzijn onder liftgebruikers over hun rol in het melden van problemen.


Wat wel en wat niet te doen in de lift?

 

Kosten van liftonderhoud

In dit deel gaan we in op de financiële kant van liftonderhoud en waarom het belangrijk is om deze kosten goed te beheren. We bespreken ook hoe investeren in liftonderhoud op de lange termijn geld kan besparen.

Het beheren van de kosten voor het onderhouden van liften kan een uitdaging zijn. Het gaat om het plannen van de volgende zaken:

 1. Hoe vaak moet onderhoud plaatsvinden: Bepalen hoe vaak liften moeten worden onderhouden en wat dit zal kosten.

 2. Preventief versus reactief onderhoud: Beslissen of u regelmatig onderhoud wilt om problemen te voorkomen of alleen reageert wanneer er een probleem is.

 3. Wettelijke vereisten: Controleren of er specifieke wetten zijn die bepalen hoe liftonderhoud moet worden uitgevoerd en deze kosten in uw budget opnemen.

 4. Leeftijd van de lift: De leeftijd van uw lift en eventuele noodzakelijke updates in overweging nemen.

 5. Kiezen van een onderhoudsbedrijf: De kosten en services van verschillende onderhoudsbedrijven vergelijken.


Lift Onderhoud contracten: 4 Belangrijke Overwegingen  

Hoe goed onderhoud kosten kan besparen op de lange termijn

Hoewel liftonderhoud geld kost, kan het op de lange termijn geld besparen. Dit komt door:

 • Langere levensduur: Goed onderhoud verlengt de levensduur van liften, wat betekent dat u ze niet zo snel hoeft te vervangen.

 • Minder problemen: Preventief onderhoud minimaliseert storingen, wat betekent dat u minder onverwachte reparatiekosten heeft en gebruikers niet in de kou laat staan.

 • Minder energiekosten: Goed onderhouden liften zijn energiezuiniger, waardoor uw energierekening lager uitvalt.

 • Wettelijke naleving: Door te voldoen aan wetten en voorschriften, kunt u boetes en juridische kosten voorkomen.


Het kiezen van de juiste partner voor uw liftonderhoud: Groot of Klein? 

 

Het belang van veiligheid in liftonderhoud

In dit deel gaan we dieper in op waarom veiligheid zo cruciaal is bij liftonderhoud en hoe dit bijdraagt aan de bescherming van liftgebruikers.


Veiligheidsnormen en -voorschriften

Veiligheid staat voorop in liftonderhoud, en er zijn strenge normen en regels om dit te waarborgen:

 • Europese normen (EN 81): In Europa gelden strikte EN 81-normen die de liftveiligheid regelen. Ze richten zich op ontwerp, fabricage, installatie en onderhoud om gebruikers te beschermen.

 • Lokale regels: Elk land kan extra veiligheidsvoorschriften hebben om liftveiligheid te waarborgen. Deze regels kunnen variëren, maar zijn altijd gericht op gebruikersveiligheid.

 • Certificeringen en inspecties: Onafhankelijke organisaties voeren certificeringen en inspecties uit om te bevestigen dat liftonderhoud aan deze normen voldoet. Dit is nodig voor liftbedrijven om hun diensten aan te bieden.


Liftmonteurs en veiligheid op de werkplek 


Liftonderhoud en gebruikersveiligheid

Liftonderhoud heeft directe invloed op de veiligheid van mensen die liften gebruiken:


 • Regelmatige inspecties: Door regelmatige inspecties en onderhoud worden problemen op tijd ontdekt en verholpen. Dit voorkomt ongeplande stilstand en vermindert het risico op ongelukken.

 • - Vervanging van versleten onderdelen: Tijdens onderhoud worden versleten of beschadigde onderdelen vervangen. Hierdoor blijven alle liftcomponenten in goede staat.

 • Veiligheidstests: Onderhoud omvat veiligheidstests om te controleren of de lift aan alle veiligheidseisen voldoet. Dit omvat testen van deurmechanismen, noodremmen en andere veiligheidsfuncties.

 • Noodinterventies: Technici kunnen onmiddellijk reageren op noodsituaties, zoals vastzittende deuren of stroomuitval. Dit zorgt ervoor dat liftgebruikers altijd veilig zijn, zelfs in onvoorziene omstandigheden.


Het belang van liftveiligheidscertificering 

 

Veelgestelde vragen over liftonderhoud


- Waarom is liftonderhoud belangrijk?

Liftonderhoud is cruciaal om liften veilig en goed te laten werken. Het helpt ongelukken te voorkomen en zorgt ervoor dat liften langer meegaan.


- Hoe vaak moet een lift worden onderhouden?

Liften moeten meestal elk kwartaal worden geïnspecteerd, maar de exacte frequentie kan variëren afhankelijk van factoren zoals het gebruik en de liftleeftijd.


- Wat is preventief liftonderhoud?

Preventief onderhoud betekent dat liften regelmatig worden gecheckt, ook als er geen problemen zijn, om toekomstige problemen te voorkomen. Dit omvat inspecties, smering en het vervangen van versleten onderdelen.


- Wat moet ik doen als mijn lift kapot is?

Bel onmiddellijk een professionele technicus als uw lift niet werkt. Probeer geen eigen reparaties uit te voeren, want dat kan gevaarlijk zijn.


- Hoe kan ik bijdragen aan goed liftonderhoud?

Als gebouweigenaar is het belangrijk om regelmatig onderhoud te plannen en technici toegang te geven tot de lift. Als liftgebruiker kunt u problemen melden en de lift niet overbelasten.


- Wat zijn de kosten van liftonderhoud?

De kosten variëren afhankelijk van de grootte en complexiteit van de lift. Preventief onderhoud is meestal goedkoper dan reactief onderhoud.


- Hoe draagt liftonderhoud bij aan veiligheid?

Liftonderhoud zorgt ervoor dat liften veilig blijven door problemen te voorkomen en ervoor te zorgen dat veiligheidsvoorzieningen goed werken.


- Zijn er nieuwe technologieën in liftonderhoud?

Ja, er zijn innovatieve technologieën zoals sensoren en monitoringssystemen die het onderhoud verbeteren en de levensduur van liften verlengen.


- Hoe kan ik zeker zijn van de kwaliteit van liftonderhoud?

Kies een erkend en gecertificeerd liftbedrijf dat voldoet aan veiligheidsnormen en vraag om referenties.


- Wat als mijn lift moet worden vervangen?

Als uw lift oud is en niet meer aan de normen voldoet, raadpleeg dan een liftbedrijf voor advies over vervanging.

 

Meer weten? Neem dan contact met ons op!

コメント


bottom of page