top of page

Het belang van liftveiligheid certificering

In onze wereld van hoge gebouwen en stedelijke levensstijlen lijken liften gewoon deel uit te maken van ons dagelijks leven. We stappen in, drukken op de knop, en vertrouwen erop dat we snel en veilig op onze bestemming aankomen. Toch vergeten we soms hoe cruciaal liftveiligheid eigenlijk is. In deze blog gaan we dieper in op het belang van "liftveiligheid certificering" en waarom het van levensbelang is, zowel voor de samenleving als voor de bouwsector. Laten we beginnen met een voorbeeld om te illustreren waarom liftveiligheid zo belangrijk is.


Een aanwijzing van de lift, omhoog of omlaag

Wat is liftveiligheid certificering?

Definitie van liftveiligheid certificering

Liftveiligheidscertificering verwijst naar het proces waarbij liften en liftsystemen worden beoordeeld, getest en officieel goedgekeurd om te voldoen aan strenge veiligheidsnormen en voorschriften. Het doel is om ervoor te zorgen dat liften veilig, betrouwbaar en efficiënt zijn voor gebruik door het publiek.

 

De Rol van certificeringsinstanties

Certificeringsinstanties spelen een cruciale rol in het waarborgen van liftveiligheid. Deze organisaties voeren onafhankelijke beoordelingen uit en verlenen certificaten aan liften die aan alle veiligheidseisen voldoen. Hier zijn enkele van de meest gerenommeerde certificeringsinstanties in de liftindustrie:

 • TÜV Rheinland: TÜV Rheinland is een wereldwijd erkende organisatie die certificering en inspectiediensten aanbiedt, waaronder die voor liften. Hun expertise op het gebied van veiligheidsnormen is ongeëvenaard.

 • Lloyd's Register: Lloyd's Register staat bekend om zijn uitgebreide ervaring in certificering, inspectie en technische adviesdiensten. Ze spelen een cruciale rol bij het waarborgen van de veiligheid van liftsystemen.

 • UL (Underwriters Laboratories): UL is een toonaangevende instantie op het gebied van veiligheid en certificering, en ze dragen bij aan het testen en certificeren van liften om de veiligheid te waarborgen.

 • Bureau Veritas: Bureau Veritas is wereldwijd actief en biedt diensten voor het certificeren van liften en het testen van hun veiligheid en prestaties.

 • DNV GL: DNV GL is gespecialiseerd in technische beoordelingen en certificeringen voor diverse industrieën, waaronder de liftindustrie.

 

Normen in de Liftindustrie

De liftindustrie is gebaseerd op strenge normen en voorschriften om de veiligheid van passagiers te waarborgen. Enkele van de belangrijkste normen zijn onder meer:

 • NEN-EN 81-serie: De NEN-EN 81-serie omvat Europese normen voor liften. Deze normen richten zich op verschillende aspecten van de liftveiligheid, waaronder ontwerp, fabricage, installatie en onderhoud.

 • NEN 1080: Deze Nederlandse norm specificeert de veiligheidseisen voor de installatie van liften. Het behandelt onderwerpen zoals elektrische systemen, besturingen, veiligheidscomponenten en meer.

 • NEN 1078: NEN 1078 richt zich op de veiligheidsvoorschriften voor roltrappen en rolpaden.

 • Warenwetbesluit liften: Dit Nederlandse besluit valt onder de Warenwet en behandelt de veiligheid van liften en de verantwoordelijkheden van fabrikanten, eigenaren en onderhoudsbedrijven.

 • Arbeidsomstandighedenbesluit: Het Arbeidsomstandighedenbesluit bevat voorschriften met betrekking tot de veiligheid en gezondheid op het werk, inclusief het gebruik van liften in de werkomgeving.

 • CE-markering: Liftfabrikanten moeten voldoen aan de Europese eisen voor CE-markering. Deze markering geeft aan dat een lift voldoet aan de geldende EU-richtlijnen, waaronder de Machinerichtlijn (2006/42/EG) en de Laagspanningsrichtlijn (2014/35/EU).

 

Waarom is Liftveiligheid Belangrijk?

Bescherming tegen Potentiële Gevaren

Waarom is liftveiligheid zo cruciaal? Het draait allemaal om het voorkomen van risico's en gevaren die zich kunnen voordoen bij liften zonder veiligheidscertificering. Het ontbreken van deze certificering kan leiden tot ernstige problemen die de veiligheid van mensen in gevaar brengen. Hier zijn enkele redenen waarom liftveiligheid van groot belang is:

 1. Voorkomen van Ongevallen: Liften zonder certificering hebben meer kans op storingen, mechanische problemen en technische fouten die ongelukken kunnen veroorzaken. Passagiers lopen het risico om vast te komen zitten, verwondingen op te lopen, of betrokken te raken bij gevaarlijke situaties.

 2. Bescherming van Levens: Liftveiligheidscertificering is ontworpen om levens te beschermen. Het vermindert het risico op vallen, beknelling en andere gevaarlijke situaties die fataal kunnen zijn. Gecertificeerde liften worden regelmatig geïnspecteerd om te garanderen dat ze aan strenge veiligheidsnormen voldoen.

 3. Juridische en Financiële Gevolgen: Gebouweigenaren en beheerders die niet-gecertificeerde liften gebruiken, kunnen te maken krijgen met juridische en financiële consequenties. In geval van ongevallen kunnen ze verantwoordelijk worden gehouden voor schadeclaims en boetes.

 4. Veiligheid van Gebouwbewoners: Liften worden dagelijks gebruikt door verschillende mensen, waaronder ouderen, kinderen en mensen met mobiliteitsproblemen. Liftveiligheid is essentieel om ervoor te zorgen dat iedereen zonder zorgen van deze voorzieningen gebruik kan maken.


Voorbeelden van Incidenten:

Om het belang van liftveiligheid te benadrukken, kunnen we enkele trieste voorbeelden noemen van incidenten met niet-gecertificeerde liften. In sommige gevallen hebben slecht onderhouden liften geleid tot ernstige verwondingen en zelfs tot overlijden van passagiers. Deze incidenten tonen aan waarom regelmatige inspecties, certificering en onderhoud van liften van levensbelang zijn om dergelijke tragedies te voorkomen.


Het is van uiterst belang dat gebouweigenaren, onderhoudsbedrijven en liftfabrikanten zich bewust zijn van deze risico's en hun verantwoordelijkheid nemen om liftveiligheid te waarborgen. Liftveiligheidscertificering is niet alleen een wettelijke verplichting, maar ook een morele verplichting om ervoor te zorgen dat liften betrouwbare en veilige vervoermiddelen blijven in onze moderne wereld van hoogbouw en stedelijke ontwikkeling.

 

Voordelen van Liftveiligheidscertificering

 1. Betrouwbaardere Liften: Gecertificeerde liften werken beter en hebben minder storingen, wat de tevredenheid van gebruikers vergroot.

 2. Verhoogde Veiligheid: Gecertificeerde liften voldoen aan strikte normen, waardoor passagiers veiliger kunnen reizen.

 3. Minder Aansprakelijkheid: Het minimaliseert aansprakelijkheidsrisico's voor gebouweigenaren.

 4. Juridische Problemen Voorkomen: Het gebruik van gecertificeerde liften voorkomt juridische complicaties en boetes.

 5. Hogere Gebouwwaarde: Gebouwen met gecertificeerde liften zijn waardevoller voor investeerders en huurders.

 6. Tevreden Gebruikers: Gebruikers voelen zich comfortabeler en veiliger in gebouwen met gecertificeerde liften.

Impact op Gebruikers

 1. Veiligheidsgevoel: Gecertificeerde liften bieden een gevoel van veiligheid. Passagiers weten dat ze in een betrouwbaar vervoermiddel stappen dat voldoet aan strenge normen.

 2. Minder Onderbrekingen: Gecertificeerde liften hebben minder storingen en uitval, wat de frustratie van gebruikers vermindert.

 3.  Snelheid en Efficiëntie: Deze liften bewegen snel en efficiënt, waardoor tijd wordt bespaard voor passagiers.

 4. Noodgevallen: In noodsituaties kunnen gecertificeerde liften levens redden door een veilige evacuatie te garanderen.

 5. Vertrouwen: Het gebruik van gecertificeerde liften vergroot het vertrouwen in gebouweigenaren en beheerders.

 6. Toegankelijkheid: Voor mensen met mobiliteitsbeperkingen zijn gecertificeerde liften van onschatbare waarde voor gelijke toegang.

 7. Vermindering van Stress: Gecertificeerde liften verminderen de zorgen en stress bij gebruikers.


Wet- en Regelgeving

In Nederland zijn er strikte wetten en regels die de veiligheid van liften waarborgen. Dit omvat het Warenwetbesluit Liften, het Arbeidsomstandighedenbesluit, het Bouwbesluit, de Europese Richtlijn Liften en de vereiste keuringen door erkende instanties. Deze wet- en regelgeving is bedoeld om de veiligheid van liftgebruikers te garanderen en wordt gehandhaafd door gebouweigenaren, exploitanten en fabrikanten. Het naleven van deze voorschriften is van essentieel belang om de veiligheid te waarborgen en juridische complicaties te voorkomen. Het is een gedeelde verantwoordelijkheid van alle betrokken partijen om ervoor te zorgen dat liften aan deze normen voldoen.

 

Het Certificeringsproces

Het certificeren van liften is een zorgvuldig proces om ervoor te zorgen dat liften veilig zijn. Hier is hoe het werkt:

 1. Inspectie: De lift wordt grondig gecontroleerd om eventuele problemen te vinden.

 2. Documenten Check: Alle papieren over de lift worden gecontroleerd om ervoor te zorgen dat alles in orde is.

 3. Tests: De lift wordt getest om te zien of hij goed werkt, inclusief deuren, remmen en noodstops.

 4. Naleving: Er wordt gecontroleerd of de lift voldoet aan de veiligheidsregels.

 5. Certificering: Als alles in orde is, krijgt de lift een certificaat dat bewijst dat hij veilig is.

 

De rol van technologie

Moderne technologieën spelen een grote rol in het veilig houden van liften. Hier zijn enkele manieren waarop:

 1. Slimme Sensoren: Liften hebben slimme sensoren die problemen kunnen detecteren, zoals overbelasting. Ze stoppen de lift automatisch om passagiers te beschermen.

 2. Beveiligingssystemen: Moderne liften hebben beveiligingssystemen, zoals toegangscontrole en camera's, om de lift veilig te houden en in noodgevallen te kunnen ingrijpen.

 3. Gegevensanalyse: Door gegevens van liften te analyseren, kunnen problemen vroegtijdig worden opgespoord en opgelost, waardoor de veiligheid wordt verbeterd.

 4. Internetverbinding: Liften worden nu verbonden met het internet, zodat ze efficiënter kunnen worden gecontroleerd en onderhouden.

 5. Veiligheidstraining: Lifttechnici worden getraind met behulp van technologie, zoals trainingssimulatoren, om ervoor te zorgen dat ze goed zijn opgeleid voor veilig onderhoud.


De menselijke Factor

In de wereld van liften is het hebben van goed opgeleid personeel van groot belang voor veiligheid. Zowel de technici die liften onderhouden als de inspecteurs die de veiligheid controleren, spelen een cruciale rol. Hier leest u waarom.

1. Lifttechnici

 • Regelmatig Onderhoud: Gecertificeerde technici houden liften in goede staat door regelmatig onderhoud. Dit voorkomt problemen en ongelukken.

 • Snelle Reactie: Als er iets misgaat, kunnen gecertificeerde technici snel en effectief ingrijpen om de lift weer veilig te maken.

 • Up-to-Date: Ze blijven bij met de nieuwste lifttechnologieën om deze veilig en efficiënt te kunnen onderhouden.

2. Inspecteurs

 • Grondige Controles: Gecertificeerde inspecteurs kijken zorgvuldig naar liften om te zorgen dat ze aan de veiligheidsnormen voldoen.

 • Documentatie: Ze houden gedetailleerde verslagen bij en rapporteren eventuele problemen.

 • Naleving Handhaven: Inspecteurs zorgen ervoor dat liften altijd aan de veiligheidsnormen blijven voldoen.

Het Belang van de liftveiligheid certificering

Goed opgeleid personeel begrijpt liften goed, herkent risico's en kan snel en effectief reageren. Dit vergroot de veiligheid voor iedereen. Investering in de opleiding en certificering van lifttechnici en -inspecteurs is essentieel om te zorgen dat liften veilig blijven. Het is niet alleen verplicht, maar geeft ook gemoedsrust aan liftgebruikers.

 

Liftveiligheid wereldwijd

Liftveiligheid is een wereldwijd onderwerp van belang. Verschillende landen hebben hun eigen regels en certificeringsprocessen om liften veilig te maken en te houden. In dit deel bekijken we enkele internationale benaderingen en wat we daaruit kunnen leren.

 1. Europese Unie (EU) In de EU bepaalt de European Lift Association (ELA) samen met de Europese Commissie de liftveiligheidsnormen. Deze normen worden vastgelegd in de Europese liftrichtlijn. Elk EU-land moet deze richtlijn in zijn eigen wetgeving opnemen. Dit zorgt voor dezelfde veiligheidsnormen in alle EU-landen.

 2. Verenigde Staten (VS) In de VS worden de liftveiligheidsnormen beheerd door organisaties zoals de American Society of Mechanical Engineers (ASME) en de National Elevator Industry, Inc. (NEII). Federale en staatswetten zorgen ervoor dat deze normen worden nageleefd. Liftinspecties worden meestal uitgevoerd door individuele staten.

 3. Japan Japan heeft strenge liftveiligheidsnormen die zijn vastgesteld door het ministerie van Land, Infrastructuur, Transport en Toerisme. Deze normen richten zich op het ontwerp, de installatie, het onderhoud en de inspectie van liften. Japanse liften staan bekend om hun betrouwbaarheid en veiligheid.

Wat We Kunnen Leren

Het vergelijken van internationale benaderingen leert ons enkele belangrijke dingen:

 • Standaardisatie is Belangrijk: Het hebben van dezelfde regels en certificeringsprocessen zorgt voor consistentie en veiligheid.

 • Grondige Inspecties Zijn Noodzakelijk: Regelmatige inspecties zijn cruciaal om ervoor te zorgen dat liften veilig blijven. Goed opgeleide inspecteurs zijn daarbij essentieel.

 • Samenwerking Is KEY: Overheidsinstanties, industrieorganisaties en liftbedrijven moeten samenwerken om veiligheidsnormen te handhaven en te verbeteren.

 • Technologische Innovatie Helpt: Het volgen van nieuwe technologieën kan liften nog veiliger maken.

Het begrijpen van internationale benaderingen van liftveiligheid helpt om de liftindustrie te verbeteren en uiteindelijk de veiligheid van mensen over de hele wereld te waarborgen.

 

Liftveiligheid en Duurzaamheid: Samen Sterker

 1. Voorkomen is Beter dan Repareren - Een veilige lift voorkomt ongelukken en dure reparaties. Hierdoor besparen we niet alleen geld, maar voorkomen we ook verspilling van materialen en energie.

 2. Energiezuinigheid - Moderne liften zijn slim ontworpen om minder energie te verbruiken. Dit helpt niet alleen kosten te verlagen, maar draagt ook bij aan milieubescherming.

 3. Minder Afval - Veilige liften gaan langer mee en hoeven minder vaak te worden vervangen. Dit betekent minder afval en minder grondstoffen nodig voor nieuwe liften.

 4. Groene Gebouwen - Gecertificeerde liften dragen bij aan groene gebouwcertificeringen. Dit maakt hele gebouwen duurzamer.

 5. Maatschappelijke Verantwoordelijkheid - Investeren in liftveiligheid en duurzaamheid is een verantwoorde keuze. Het draagt bij aan een schonere, groenere wereld voor ons allemaal.

 

De Toekomst van Liftveiligheid

Wat staat ons te wachten op het gebied van liftveiligheid? Hier zijn enkele duidelijke trends:

 1. Slimme Liften met Kunstmatige Intelligentie (AI) - In de toekomst zullen liften slimmer worden dankzij AI. Ze kunnen problemen voorspellen voordat ze gebeuren, wat de veiligheid verbetert.

 2. Het Internet der Dingen (IoT) - Liften zullen steeds meer verbonden zijn. Sensoren en online monitoring zullen helpen bij het opsporen van problemen, wat de veiligheid verder bevordert.

 3. Duurzaamheid en Energiebesparing - Liften zullen nog zuiniger worden, waardoor energie wordt bespaard en de impact op het milieu wordt verminderd.

 4. Digitale Certificering - Certificering wordt digitaal en efficiënter. Inspecties kunnen op afstand worden uitgevoerd.

Wereldwijde Samenwerking - Internationale samenwerking wordt belangrijker om wereldwijde veiligheidsnormen te waarborgen.


De toekomst van liftveiligheid ziet er spannend uit, met technologische vooruitgang die onze liften veiliger en efficiënter zal maken.

 

Heb je nog vragen of zijn wij iets vergeten in onze blog? Neem contact met ons op!

Comments


bottom of page