top of page

De basisprincipes van lifttechniek

Laten we eens goed kijken naar wat lifttechniek eigenlijk inhoudt. Liften zijn natuurlijk handige apparaten in gebouwen waarmee we omhoog en omlaag gaan. Maar er komt meer bij kijken dan je zou denken. Het gaat over hoe ze worden ontworpen, hoe ze werken en hoe we ervoor zorgen dat ze veilig zijn.


Een panoramalift in een wit gebouw


Het doel van deze blog is om je een kijkje te geven in de wereld van lifttechniek op een begrijpelijke manier. We gaan je vertellen hoe liften werken, wat de belangrijkste onderdelen zijn, en waarom veiligheid zo belangrijk is. Kortom, we willen dat je begrijpt waarom liften zo geweldig zijn en hoe ze in elkaar zitten.

 

Waarom is Lifttechniek Zo Belangrijk?

Lifttechniek is behoorlijk belangrijk, vooral in onze moderne wereld met hoge en ingewikkelde gebouwen. Liften zijn niet zomaar een luxe, ze zijn eigenlijk heel noodzakelijk geworden. Stel je voor dat we zonder liften altijd trappen zouden moeten nemen - dat zou behoorlijk zwaar en tijdrovend zijn.


Maar er is nog iets anders. Liften zorgen ervoor dat iedereen toegang heeft tot alle verdiepingen, zelfs als ze wat moeite hebben met lopen. Dit betekent dat iedereen kan meedoen, ongeacht hun fysieke beperkingen. Zonder lifttechniek zouden veel gebouwen ontoegankelijk zijn voor ouderen en mensen met beperkte mobiliteit, en dat past niet in onze moderne, inclusieve samenleving.


Als liftenbedrijf begrijpen wij hoe belangrijk lifttechniek is. Het vormt de basis van moderne gebouwen en infrastructuur en verandert constant om aan de behoeften van onze snel veranderende wereld te voldoen. Lifttechniek is de sleutel tot het soepel en veilig verplaatsen van mensen en spullen in de moderne wereld, en ik ben er trots op dat ik mijn bijdrage lever aan dit boeiende vakgebied.

 

De Belangrijkste Componenten van Een Lift

Als je naar een lift kijkt, lijkt het gewoon een cabine die omhoog en omlaag gaat, toch? Maar er zit meer achter. Een lift bestaat uit verschillende onderdelen die samenwerken. Hier onder de belangrijkste opgesomd.

 1. Liftkooi - Dit is de plek waar mensen of spullen in zitten. De liftkooi beweegt omhoog en omlaag in de liftschacht.

 2. Contragewicht - Het contragewicht is als een tegenwicht voor de liftkooi. Het is zwaar en helpt de liftmotor minder hard te werken (als je een tractie lift hebt).

 3. Staalkabels - Deze kabels dragen het gewicht van de liftkooi en zorgen ervoor dat de lift veilig blijft.

 4. Liftmotor - Dit is de motor die de lift omhoog en omlaag beweegt. Het bepaalt hoe snel de lift gaat.

 5. Besturingssysteem - Dit systeem zorgt ervoor dat de lift stopt op de juiste verdieping en veilig werkt. Het ontvangt de commando's van de knoppen en zorgt voor een goede rit.


Soorten Liften

In de wereld van liften zijn er twee belangrijke type liften:

Tractieliften

Tractieliften zijn het meest voorkomende type lift met een slim ontwerp. Ze gebruiken een tegengewicht, dat is verbonden met kabels aan de liftkooi. Deze kabels lopen over een tractieschijf in de liftmachine, en het is deze wrijving die de lift in beweging brengt. De lift stopt automatisch wanneer hij het bovenste of onderste punt bereikt, dankzij een bepaald punt genaamd het bufferpunt.

Er zijn twee hoofdvarianten van tractieliften:

 1. Tractielift met machinekamer: In dit geval bevindt de machinekamer met de aandrijfmotor en de besturingsapparatuur zich meestal boven de liftschacht. Er is ook een variatie genaamd de kolomlift, waarbij de machinekamer zich naast de schacht op het hoogste punt bevindt.

 2. Tractielift zonder machinekamer (MRL - Machine Room Less): Hier is er geen aparte machinekamer. De aandrijfmotor bevindt zich hoog in de liftschacht, en de besturingsapparatuur is meestal te vinden op de bovenste verdieping in de buurt van de schachtdeuren.


Er zijn twee manieren waarop de kabels aan de liftkooi en het tegengewicht kunnen zijn bevestigd:

 • 1:1 ophanging: Hier is de liftkooi direct boven de tractieschijf aan het tegengewicht bevestigd.

 • 2:1 ophanging: In dit geval zijn de kabels verbonden aan de constructie van het gebouw en lopen ze over leidschijven die zijn bevestigd aan de kooi, de tractieschijf en het tegengewicht. Deze ophanging halveert de krachten in de kabels.


De nieuwste ontwikkeling in tractieliften is de vervanging van traditionele draagkabels door draagbanden. Deze draagbanden bestaan uit dunnere staalkabels die zijn verwerkt in een platte band, waardoor kleinere tractieschijven kunnen worden gebruikt. Dit maakt de liften efficiënter en compacter.


Hydraulische lift

Hydraulische liften gebruiken druk om de liftkooi omhoog en omlaag te bewegen. De installatie bestaat uit enkele belangrijke onderdelen: een vloeistoftank met een elektrische pomp, leidingen, een besturingseenheid en een cilinder met een zuiger. Hier is hoe het werkt:

 • Als de lift omhoog moet, begint de elektrische pomp te draaien. Deze pomp duwt vloeistof door de leidingen.

 • De druk van de vloeistof zorgt ervoor dat de zuiger in de cilinder omhoog schuift, waardoor de liftkooi omhoog gaat.

 • Er is een slim ventielsysteem dat ervoor zorgt dat de lift op de juiste hoogte blijft staan, zelfs als de pomp wordt uitgeschakeld.

 • Als de lift naar beneden moet, wordt de vloeistof uit de cilinder gelaten, waardoor de lift zakt.


Er zijn twee hoofdvarianten van hydraulische liften:

 1. Direct aangedreven hydraulische lift: Hier rust de liftkooi direct op de hydraulische cilinder.

 2. Indirect aangedreven hydraulische lift: In dit geval wordt de lift opgehangen aan draagkabels. Dit noemen we een 2:1 ophanging, wat betekent dat de krachten in de kabels gehalveerd worden.


Wist je dat er meer dan 100 verschillende liften zijn?

 

Veiligheid in Lifttechniek

Veiligheid in Liften: Voorkomen van Ongewenste Bewegingen

Tijdens het ontwerpen van liften zijn specifieke veiligheidsvoorzieningen ingebouwd om te voorkomen dat de kooi onbedoeld in beweging komt. Deze veiligheidsmaatregelen zijn essentieel tijdens zowel de gebruiks- als de onderhoudsfase van de lift.


De Vanginrichting: Bescherming tegen Vrije Val

Om te voorkomen dat de liftkooi in de schacht kan vallen bij draagkabelbreuk of falende machinerem, zijn liften uitgerust met een vanginrichting. Er zijn verschillende soorten vanginrichtingen, waaronder:

 • Blokkeervangen

 • Blokkeervangen met bufferwerking

 • Remvangen


Werking van de Vanginrichting

De vanginrichting wordt doorgaans bediend door middel van een snelheidsbegrenzerkabel. Deze kabel is bevestigd aan de kooi en loopt door de machineruimte over een snelheidsbegrenzerschijf. Hier is hoe het werkt:

 • Als de kooi in neerwaartse richting versnelt, zal een pal de snelheidsbegrenzerschijf tot stilstand brengen door de middelpuntvliedende kracht.

 • De snelheidsbegrenzerkabel, die over de schijf loopt, komt tot stilstand als gevolg van wrijving.

 • Deze kabel activeert een hefboommechanisme op de kooi, waardoor de vanginrichting de kooi stevig tegen de geleiders klemt.

 • Bij sommige liften wordt de vanginrichting ook geactiveerd als de kabels slap worden. Dit is meestal het geval bij indirect aangedreven hydraulische liften en tractieliften die aan twee draagkabels zijn opgehangen.


Extra Veiligheid in Hydraulische Liften

Hydraulische liften hebben een extra ingebouwde veiligheidsvoorziening in vergelijking met tractieliften. Als de druk in het leidingsysteem plotseling wegvalt, bijvoorbeeld door leidingbreuk, kan de kooi naar beneden vallen.


Werking van de Leidingbreukklep en Smoorklep

Om dit te voorkomen, is er direct aan de cilinder een leidingbreukklep bevestigd. Deze klep sluit onmiddellijk wanneer de druk in de leiding wegvalt, waardoor de vloeistof in de cilinder blijft en de kooi tot stilstand komt. Soms wordt ook een smoorklep gebruikt om ervoor te zorgen dat de lift met een minimale snelheid naar de onderkant van de schacht beweegt.


Extra Bescherming bij Hydraulische Liften met Draagkabels

Als een hydraulische lift ook met draagkabels is uitgerust, kan deze extra voorzieningen hebben voor vanginrichting voor verhoogde veiligheid.

 

Onderhoud en reparatie van Liften

Veiligheid:

Een van de voornaamste redenen om regelmatig onderhoud uit te voeren aan liften is veiligheid. Als liften niet regelmatig geïnspecteerd en onderhouden worden, kunnen zich diverse problemen voordoen die de veiligheid in gevaar brengen. Bijvoorbeeld, wanneer een lift niet regelmatig wordt geïnspecteerd en onderhouden, kunnen kabels slijten en scheuren vertonen, wat kan leiden tot breuken en mogelijke narigheid.


Betrouwbaarheid:

Een ander belangrijk voordeel van regelmatig onderhoud is de betrouwbaarheid van de lift. Een lift die regelmatig wordt onderhouden, zal minder snel storingen vertonen dan een lift waar geen onderhoud aan wordt gepleegd. Dit minimaliseert de kans op vertragingen en uitval, wat met name cruciaal is voor bedrijven die sterk afhankelijk zijn van hun goederenliften in hun logistieke processen.


Efficiëntie:

Een goed onderhouden lift functioneert ook efficiënter. Deze lift kan sneller en soepeler bewegen.


Kostenbesparing:

Hoewel regelmatig onderhoud initiële kosten met zich meebrengt, kan het op de lange termijn juist kostenbesparend zijn. Als een lift niet regelmatig wordt onderhouden en er storingen en problemen optreden, kunnen de reparatiekosten aanzienlijk zijn en kan de lift gedurende lange tijd buiten gebruik zijn. Bovendien kunnen ongelukken en schadeclaims een bedrijf aanzienlijke financiële schade berokkenen.


Wettelijke Verplichtingen:

Het is tevens van belang op te merken dat er wettelijke vereisten bestaan voor de regelmatige inspectie en het onderhoud van liften. Dit dient ervoor te zorgen dat de liften veilig en betrouwbaar blijven functioneren. Indien een bedrijf zich niet houdt aan deze wettelijke voorschriften, kan het aansprakelijk worden gesteld voor eventuele ongevallen of storingen.


Toekomstige Ontwikkelingen in Lifttechniek

Smart lifts en automatisering

De liftindustrie maakt grote veranderingen mee door slimme liften en automatisering. Slimme liften hebben slimme computers en kunnen gegevens verzamelen en delen. Zo kunnen ze sneller reageren op wat mensen nodig hebben, wat wachttijden korter maakt en minder energie gebruikt. Ze hebben ook betere beveiliging, zoals vingerafdrukscanners, wat ze veiliger maakt.


De liftindustrie maakt grote veranderingen mee door slimme liften en automatisering. Slimme liften hebben slimme computers en kunnen gegevens verzamelen en delen. Zo kunnen ze sneller reageren op wat mensen nodig hebben, wat wachttijden korter maakt en minder energie gebruikt. Ze hebben ook betere beveiliging, zoals vingerafdrukscanners, wat ze veiliger maakt.


Automatisering helpt ook bij liftonderhoud. Machines kunnen problemen vinden voordat ze echt een probleem worden, zodat liften minder vaak kapot gaan. Ook zijn er systemen die liften efficiënter laten bewegen, wat fijn is voor gebruikers.


Energie-efficiënte liften

Moderne liften proberen milieuvriendelijker en goedkoper te zijn. Een manier om dat te doen, is door regeneratieve aandrijving te gebruiken. Hierdoor kan de lift energie teruggeven aan het elektriciteitsnet als hij naar beneden gaat. Dat bespaart niet alleen geld, maar is ook beter voor het milieu.


Moderne liften hebben ook zuinige technologieën, zoals LED-lampen en efficiënte motoren. Dat helpt gebouwen om minder slecht te zijn voor het milieu en om minder geld uit te geven aan energie.


Toekomstige trends

De toekomst van liften wordt interessant met enkele veelbelovende ontwikkelingen. Een daarvan is magneetzweeftechnologie voor liften, waardoor liften zowel omhoog als opzij kunnen bewegen zonder kabels. Dat opent de deur voor creatieve gebouwen en snellere liften.

Ook gaan we meer kunstmatige intelligentie (AI) in liften zien om het beter te maken voor mensen. AI kan helpen om te voorspellen wanneer mensen liften willen gebruiken, zodat ze minder hoeven te wachten.


Duurzaamheid wordt ook belangrijker in de liftindustrie. We gaan zien dat liften groener worden met dingen zoals hernieuwbare energie en minder vervuiling.

Deze veranderingen in liften gaan niet alleen over hoe we liften gebruiken, maar helpen ook gebouwen efficiënter en milieuvriendelijker te maken. De toekomst van liften belooft spannende ontwikkelingen en verbeteringen.

 

Wist je dat...

Een vrije val van een lift (bijna) onmogelijk is?

Dankzij de vanginstallatie zal de liftkooi niet naar beneden storten, zelfs niet bij een breuk van de hijskabels of als de rem niet werkt. Verschillende soorten vanginstallaties, zoals blokkeervangen, blokkeervangen met bufferwerking, glijvangen en remvangen, dragen bij aan de veiligheid van liftgebruikers.


Een lift ook vanaf het dak te bedienen is?

Naast het bedieningspaneel in de liftkooi, heeft het dak van de lift een bedieningspaneel waarmee een monteur de lift omhoog en omlaag kan bewegen. Tijdens onderhoud staat de liftmonteur op het dak van de kooi en beweegt hij mee in de schacht om liftdeuren op elke verdieping te onderhouden.


Oudere liften vaak slechts één opdracht tegelijk kunnen uitvoeren, terwijl moderne liften meerdere verdiepingen kunnen bedienen?

Oudere liften hebben vaak bezetbesturing, wat betekent dat je moet wachten tot de lift beschikbaar is om een knop in te drukken. Moderne liften gebruiken verzamelbesturing, waardoor ze efficiënt meerdere verdiepingen kunnen bedienen.


De meeste liftstoringen niet worden veroorzaakt door de liftkooi of de besturing, maar door de liftdeuren?

Veel liftstoringen ontstaan door beschadiging van de liftdeuren, bijvoorbeeld doordat mensen er tegenaan lopen of botsen. Het is daarom van groot belang om de liftdeuren met zorg te behandelen en beschadiging te voorkomen.

Comments


bottom of page